telegram Facebook Twitter instagram Youtube

Робота зі зверненнями громадян у виконавчому апараті обласної ради

Консультант по роботі зі зверненнями
громадян виконавчого апарату обласної ради

майдан Незалежності  2, кабінет 9

 

Караченцева Олена Миколаївна - тел. 700-445, адреса електронної пошти:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду  

Консультативний прийом громадян  та попередній запис  громадян   на прийом до керівництва обласної ради:

понеділок -  п’ятниця  з 8.00 – 17.00.

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Сумської обласної ради №45 від 28.12.2012

 

ВИТЯГ З РЕГЛАМЕНТУ
РОБОТИ ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ
СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

V. РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕНЬ І ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН

123. Усі пропозиції, заяви і скарги, що надійшли до виконавчого апарату, приймаються та реєструються у день їх надходження в журналі реєстрації пропозицій, заяв та скарг консультантом загального відділу, який відповідає за організацію роботи зі зверненнями громадян згідно з посадовою інструкцією.
124. Прийом громадян керівництвом обласної ради проводиться згідно з графіком, затвердженим розпорядженням голови ради.
125. Письмові пропозиції, заяви і скарги, подані на особистому прийомі, також підлягають реєстрації в журналі згідно з пунктом 279 цього Регламенту.
126. Письмові звернення без зазначення місця проживання, не підписані автором, такі, з яких неможливо встановити авторство, визнаються анонімними і розгляду не підлягають.
127. Одержані пропозиції, заяви, скарги доповідаються консультантом загального відділу голові ради, його заступникам і направляються на розгляд відділам виконавчого апарату, постійним комісіям обласної ради, а при необхідності в термін не більше п’яти днів пересилаються за належністю відповідному органу чи посадовій особі.
128. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, воно в той же термін повертається заявнику з відповідним роз’ясненням – органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, до компетенції яких відносяться порушені в них питання.
Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються.
129. Письмові та усні звернення громадян розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівництво обласної ради встановлює необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів. Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються в першочерговому порядку.
Про результати розгляду листа, що знаходиться на контролі, інформується голова ради чи заступники, які дали доручення. Довідка про виконання підписується виконавцем, адресується обласній раді. Вона повинна містити відомості про розгляд листа і вжиті заходи щодо виконання порушених у ньому питань, а також коли і ким про це повідомлено автора звернення.
130. Консультант загального відділу складає щорічні статистичні звіти, аналізує кількість і характер письмових та усних звернень громадян та інформує про це керівництво обласної ради.
131. Депутати обласної ради ведуть прийом громадян відповідно до положення, затвердженого обласною радою. За необхідності консультант загального відділу надає допомогу депутатам обласної ради в організації роботи зі зверненнями громадян.
132. На основі узагальненої інформації міських та районних рад консультант загального відділу готує щоквартально, до 20 числа наступного за кварталом місяця, узагальнену довідку голові обласної ради про результати прийому громадян депутатами обласної ради.

Останнє оновлення на П'ятниця, 24 березня 2023, 09:53

Про функціонування «Пункту незламності»

Документи облради

Go to top