telegram Facebook Twitter instagram Youtube

П О В І Д О М Л Е Н Н Я
Про зміну поштового індексу
Для вдосконалення пересилання письмової кореспонденції Сумській обласній раді присвоєно персоналізований індекс.
У зв’язку з цим для забезпечення своєчасної доставки письмової кореспонденції до Сумської обласної ради з 01.06.2024 року просимо вказувати наступну адресу: майдан Незалежності, 2, м. Суми, 40601.
Дякуємо за співпрацю.

Показники діяльності комунальних підприємств Сумської області за 2016 рік

Станом на 01.01.2017 на території області здійснює діяльність 21 комунальне комерційне підприємство, що відносяться до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, з яких 10 – підприємства фармацевтичної галузі, Сумське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство «Сумиоблагроліс» та 10 підприємств інших галузей.

Загальним підсумком фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств області за 2016 рік є прибуток в сумі 11486,7 тис. грн, що на 3327,6 тис. грн, або у 1,4 раза більше, від розміру отриманого прибутку у 2015 році. Вказане сприяло наповненню обласного бюджету у вигляді відрахування частини чистого прибутку в сумі 3307,4 тис. грн, що на 2257,3 тис. грн більше від відповідного показника минулого року.

Аналізуючи результати діяльності 10 аптечних закладів за 2016 рік встановлено, що 6 із них спрацювали із прибутком на загальну суму 420,1 тис. грн, в цей же час 4 аптечні заклади за результатами роботи отримали збиток, загальна сума якого склала 493,1 тис. гривень. Для порівняння за результатами 2015 року 7-ма фармацевтичними підприємствами отримано прибуток в загальній сумі 355,3 тис. грн та 3-ма фармацевтичними підприємствами отримано збиток в загальній сумі 324,8 тис. гривень.

Тобто, загальний результат роботи комунальної аптечної мережі у 2016 році – збиток в сумі 73,0 тис. грн при загальному розмірі прибутку у 2015 році – 30,5 тис. гривень.

Серед комунальних фармацевтичних закладів області найбільш прибутково за звітний період спрацювало комунальне підприємство Центральна районна аптека № 4 Охтирського району, прибуток якого за звітний період склав 169,0 тис. грн при запланованому розмірі прибутку 6,0 тис. грн, та отриманому збитку за 2015 рік в сумі 7,0 тис. грн (на 176,0 тис. грн менше прибутку поточного року).

Значний розмір чистого прибутку за результатами діяльності отримано Комунальним оптово-роздрібним підприємством «Глухівський міжрайонний аптечний склад», прибуток якого за звітний період склав 133,6 тис. грн при запланованому розмірі прибутку 92,0 тис. грн, та отриманому прибутку за аналогічний період 2015 року в сумі 159,0 тис. грн (на 25,4 тис. грн більше прибутку поточного року).

Також, у звітному періоді прибутково спрацювали: комунальне підприємство – Центральна районна аптека № 5 м. Білопілля (59,6 тис. грн при плані 36,0 тис. грн), Обласне комунальне підприємство Центральна районна аптека № 35 Буринського району (48,8 тис. грн при плані 10,0 тис. грн), комунальне підприємство Сумської обласної ради «Міжлікарняна аптека № 194» (7,1 тис. грн при плані 7,0 тис. грн), комунальним підприємством Сумської обласної ради «Центральна районна аптека № 45 Путивльського району» (2,0 тис. грн при плані 3,4 тис. грн).

Поряд зі стабільно працюючими комунальними підприємствами фармацевтичної галузі, чотири комунальних підприємства спрацювали зі збитком.

Так, комунальним підприємством Сумської обласної ради Аптека № 226 м. Конотоп, отримано збиток в сумі 223,8 тис. грн (плановий показник – прибуток 0,7 тис. грн) при розмірі збитку за аналогічний період попереднього року в сумі 283,9 тис. грн, що на 60,1 тис. грн більше розміру збитку, отриманого у 2016 році.

Комунальним підприємством Сумської обласної ради «СУМИ-ФАРМ» за результатами 2016 року отримано збиток в сумі 190,5 тис. грн при запланованому показнику прибутку в сумі 423,0 тис. грн та розмірі отриманого прибутку за результатами 2015 року в сумі 84,7 тис. гривень.

Невиконання фінансового плану і отримання збитків комунальним підприємством Сумської обласної ради «СУМИ-ФАРМ», пояснюється тим, що на протязі 2016 року підприємством було відкрито 4 нові структурні підрозділи (аптечний пункт № 8 смт. Ямпіль – з січня 2016 року; аптечний пункт № 11 смт. Липова Долина – з травня 2016 року; аптека № 27 м. Кролевець - з листопада 2016 року; аптека № 10 с. Хоружівка – з листопада 2016 року), витрати на відкриття яких не були передбачені фінансовим планом і склали 200,8 тис. грн, що вплинуло на фінансовий результат в цілому по підприємству.

Окрім цього, на фінансовий результат також вплинуло зниження середнього відсотка націнки на лікарські засоби в порівнянні з планом на 3,1 % за рахунок відпуску медикаментів по безкоштовним рецептам, що призвело до недоотримання валового прибутку в сумі 1151,3 тис. гривень.

Також, від’ємний результат роботи за звітний період має комунальне підприємство «Центральна районна аптека № 6» м. Лебедин, яким у звітному періоді отримано збитки в сумі 51,9 тис. грн при запланованій сумі прибутку 14,8 тис. грн та отриманому прибутку за результатами 2015 року в сумі 5,9 тис. гривень.

До того ж, всі структурні підрозділи підприємства (4 аптеки та 1 аптечний пункт) є збитковими.

Причинами збитковості підприємства є значне зниження товарообороту, що пов’язано з високим рівнем конкуренції з боку приватних комерційних структур (в 3 кварталі 2016 року в м. Лебедин відкрилось ще 2 приватні аптечні заклади), низькою купівельною спроможністю населення.

Також, негативно вплинуло на результат діяльності підприємства відсутність відпуску наркотичних засобів, що склалося у зв’язку з тим, що аукціон із закупівлі наркотичних засобів лікарнею через електронну систему закупівлі Prozorro виграло приватне товариство, яким запропоновано ціни нижчі за ціни виробника. Внаслідок вказаного аптекою недоотримано валового прибутку в сумі 23,9 тис. гривень.

Центральною районною аптекою № 37 Краснопільського району отримано збиток в сумі 26,9 тис. грн (план – прибуток 43,9 тис. грн), при отриманому розмірі прибутку в 2015 році – 35,4 тис. гривень.

Вказаними підприємствами не забезпечено виконання планового показника чистого прибутку та отримано збитки за результатами діяльності. 

Отримані збитки вищезазначених підприємств пояснюються низьким рівнем фактичних обсягів продаж, а отже і доходів.

Дочірніми підприємствами Сумського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Сумиоблагроліс», за підсумками роботи протягом 2016 року задекларовано прибуток у сумі 15232,0 тис. грн при запланованому фінансовим планом підприємства розмірі прибутку на вказаний період в сумі 5363,0 тис. грн (план виконано на 284 %). Для порівняння, за аналогічний період 2015 року прибуток підприємств склав 11298,0 тис. гривень.

Найбільш прибутковими стали: Ямпільський (5089,0 тис. грн), Шосткинський (3492,0 тис. грн), С.Будський (1828,0 тис. грн) та Кролевецький (1368,0 тис. грн) агролісогосподарські підприємства.

Протягом 2016 року, в порівнянні з попереднім роком, дочірніми підприємствами зменшено обсяги заготівлі ділової деревини та техсировини на 14040,3 м3 (на 5,1 %). Аналогічно, у звітному періоді зменшився відсоток переробленої деревини з 33,6 % у 2015 році до 32,5 % у 2016 році, проте кількість переробленої деревини зросла з 40660,0 м3 у 2015 році до 42479,2 м3 у 2016 році.

Виручка від реалізації товарної продукції у 2016 році зросла в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року на 22215,0 тис. грн (на 15,2 %) і склала 168258,0 тис. гривень.

Протягом 2016 року дочірніми агролісогосподарськими підприємствами відраховано до обласного бюджету частину чистого прибутку в сумі 3175,0 тис. грн, що на 2202,0 тис. грн або у 3,3 рази більше за відрахування, здійснені у 2015 році.

Стосовно роботи 10 комунальних підприємств області інших галузей слід зазначити, що 7 із них спрацювали з прибутком, загальний розмір якого становить 360,9 тис. грн, та 2 підприємства спрацювали зі збитком в загальній сумі 4033,2 тис. гривень. Тобто, загальний результат роботи таких комунальних підприємств – збиток в сумі 3672,3 тис. гривень.

Слід зазначити, що фінансовий результат роботи Комунального підприємства Сумської обласної ради - «Редакція газети «Сумщина» за звітний період на даний час не відомий у зв’язку з неподанням фінансової звітності підприємством станом на 28.02.2017 року.

Найкращий результат з прибутку показало комунальне підприємство Сумської обласної ради «Навчально-виробничий центр», яке у 2016 року спрацювало з прибутком в сумі 187,0 тис. грн, що на 115,0 тис. грн більше розміру прибутку, отриманого протягом 2015 року (плановий розмір прибутку у 2016 році – 27,0 тис. грн).

Комунальним підприємством Сумської обласної ради «Паливокомуненерго» отримано прибуток в сумі 78,0 тис. грн при розмірі даного показника за 2015 рік – 42,1 тис. грн та запланованому прибутку 147,5 тис. гривень.

Також, необхідно відмітити роботу комунального підприємства Сумської обласної ради «Підприємство виробничо-технологічної комплектації», яким отримано прибуток в сумі 77,9 тис. грн при розмірі даного показника за 2015 рік – 61,4 тис. грн та запланованому прибутку 56,0 тис. гривень.

З незначним розміром чистого прибутку у 2016 році спрацювали: комунальне підприємство громадського харчування Сумської обласної ради – 16,8 тис. грн, що на 3,7 тис. грн більше планового показника та на 3,9 тис. грн більше, ніж прибуток за аналогічний період попереднього року; Сумське обласне комунальне підприємство «Фонд інвестування об’єктів соціальної сфери та промисловості» - 0,5 тис. грн, що на 8,5 тис. грн менше планового показника та на 2,9 тис. грн менше, ніж прибуток за 2015 рік; комунальне підприємство Сумської обласної ради «Лабораторія по контролю за якістю харчових продуктів» - 0,4 тис. грн, що більше розміру прибутку, отриманого підприємством у 2015 році на 0,1 тис. грн, при цьому фінансовим планом на 2016 рік підприємством заплановано отримання прибутку в сумі 2,2 тис. грн та Сумське комунальне підприємство «Енергетик» - 0,3 тис. грн, що більше розміру прибутку, отриманого підприємством у 2015 році на 0,1 тис. грн та дорівнює плановому показнику.

На ряду із прибутковими комунальними підприємствами, Обласне комунальне підприємство «Аеропорт Суми» та Комунальне автотранспортне підприємство Сумської обласної ради за підсумками роботи у 2016 році отримали збитки в загальній сумі 4033,2 тис. гривень.

Розмір отриманих збитків ОКП «Аеропорт Суми» склав 3188,0 тис. грн, що більше за розмір збитків, отриманих за попередній рік на 1142,6 тис. грн. При цьому, фінансовим планом підприємства на 2016 рік заплановано отримання прибутку в сумі 1,5 тис. гривень.

Отримання збитків підприємством пояснюється відсутністю постійних вантажних авіарейсів, здійснення яких планувалось підприємством, але які фактично не здійснювались через затримку в отриманні рішення Кабінету Міністрів України про надання дозволу на виконання вантажних рейсів.

Технічний стан основного виробничого обладнання, такого як злітна смуга, світлосигнальне обладнання, інше, пов’язаного з обслуговуванням повітряних суден, не дозволяє в повному обсязі надавати весь спектр послуг та потребує реконструкції. Сума витрат підприємства є високою у зв’язку з необхідністю підтримувати в робочому стані злітно-посадкову смугу, спецавтотранспорт та дотримуватись вимог авіаційної безпеки.

Комунальне автотранспортне підприємство Сумської обласної ради за результатами звітного періоду зменшило розмір збитку в порівнянні з попереднім роком на 471,1 тис. грн (показник збитку склав 845,2 тис. грн), що свідчить про позитивні тенденції до зростання фінансової стабільності підприємства. Проте, фінансовим планом на 2016 рік заплановано отримання чистого прибутку в сумі 14,8 тис. гривень.

Основною причиною отриманих підприємством збитків є постійне підвищення цін на паливо, запасні частини, технічне обслуговування та ремонт автомобілів. Більшість автомобілів експлуатується понад 5 років, що потребує значних витрат на їх відновлення, ремонт та технічне обслуговування. Також, з метою належного транспортного обслуговування керівництва обласної ради, обласної державної адміністрації у 2016 році був придбаний новий автомобіль Shkoda Octavia A7.

Підсумовуючи діяльність комунальних підприємств області, можна зробити висновок про достатньо високий рівень ефективності роботи окремих підприємств, зокрема: Сумського ОКАП «Сумиоблагроліс», комунального підприємства Центральна районна аптека № 4 Охтирського району, комунального оптово-роздрібного підприємства «Глухівський міжрайонний аптечний склад», комунального підприємства Сумської обласної ради «Навчально-виробничий центр», комунального підприємства Сумської обласної ради «Паливокомуненерго», комунального підприємства Сумської обласної ради «Підприємство виробничо-технологічної комплектації», комунального підприємства – Центральна районна аптека № 5 м. Білопілля, комунального підприємства Центральна районна аптека № 35 Буринського району.

Поряд з цим, такі підприємства як Обласне комунальне підприємство «Аеропорт Суми», комунальне підприємство Сумської обласної ради Аптека № 226 м. Конотоп та комунальне підприємство Сумської обласної ради «СУМИ-ФАРМ» показують погіршення показників фінансово-господарської діяльності та потребують активізації діяльності щодо пошуку додаткових джерел доходів з метою стабілізації роботи підприємств та прибуткової діяльності.

Над продовженням позитивного результату діяльності слід працювати Комунальному автотранспортному підприємству Сумської обласної ради.

 

Інформація про основні показники діяльності комунальних підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області за 2016 рік в порівнянні з аналогічними показниками за 2015 рік

 

Останнє оновлення на Четвер, 16 березня 2017, 09:14

Про функціонування «Пункту незламності»

 

Документи облради

Go to top