telegram Facebook Twitter instagram Youtube

НАЗК надає нові методичні рекомендації про конфлікт інтересів

Визнання корупції як проблеми, що несе загрозу для стабільності та безпеки всіх суспільства відбулося на міжнародному рівні з прийняттям 31.10.2003 Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції (далі – Конвенція).

Ратифікувавши Конвенцію, яка стала частиною національного законодавства, Україна зобов’язалася розробляти та здійснювати ефективну скоординовану політику протидії корупції, встановлювати й заохочувати ефективні види практики, спрямовані на запобігання корупції.

Конвенцією передбачено, що кожна Держава-учасниця повинна створювати, підтримувати й зміцнювати такі системи, які сприяють прозорості й запобігають виникненню конфлікту інтересів.

Конфлікт інтересів є складовою корупції, а також більшості корупційних, у тому числі кримінальних, правопорушень.

Таким чином, запровадження ефективних систем запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та їх належне застосування є важливим заходом запобігання корупції в цілому та корупційним правопорушенням зокрема.

З метою формування єдиного підходу до розуміння правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, обмежень щодо запобігання корупції як невід’ємної складової запобігання вчиненню корупційних правопорушень Національне агенство з питань запобігання корупції розробило Методичні рекомендації щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції (далі – Методичні рекомендації).

Зважаючи на поширеність порушень депутатами місцевих рад вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, зокрема пов’язаних з участю у голосуванні стосовно рішень, в яких вони мають приватний інтерес, а також велику кількість звернень до Національного агенства з питань запобігання корупції за роз’ясненнями щодо застосування положень законодавства з відповідних питань, у Методичних рекомендаціях наведені ситуаційні приклади з їх нормативним врегулюванням.

Звертаємо увагу, що Методичні рекомендації розміщені у відкритому доступі на офіційному вебсайті Національного агенства у рубриці «База знань» у розділі «Конфлікт інтересів» https://wiki.nazk.gov.ua/category/konflikt-interesiv/ та офіційному сайті обласної ради у розділі «Запобігання проявам корупції» https://sorada.gov.ua/pro-oblasnu-radu/zapobigannja-projavam-koruptsiji/21524-prosto-pro-konflikt-interesiv-nazk-opublikuvalo-novi-metodychni-rekomendatsiji.html

 Також читайте:

Останнє оновлення на Четвер, 26 жовтня 2023, 13:37

Про функціонування «Пункту незламності»

 

Документи облради

Go to top