telegram Facebook Twitter instagram Youtube

Звіт про результати проведення заходів щодо запобігання корупції у виконавчому апараті Сумської обласної ради у 2018 році

На виконання антикорупційного законодавства України у виконавчому апараті Сумської обласної ради затверджено план заходів щодо запобігання корупції в Сумській обласній раді на 2018 рік.

У межах компетенції вживалися заходи, спрямовані на безумовне та чітке виконання норм Закону України «Про запобігання корупції», Постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції» та інших нормативно-правових актів антикорупційного законодавства.

Згідно з планом заходів щодо запобігання корупції в Сумській обласній раді на 2018 рік виконавчим апаратом обласної ради проводились дії, спрямовані на дотримання посадовими особами органу місцевого самоврядування та депутатами обласної ради норм та вимог антикорупційного законодавства.

За звітний період керівниками відділів виконавчого апарату обласної ради та уповноваженою особою фактів конфлікту інтересів та корупційних ризиків у діяльності працівників виконавчого апарату не виявлено.

З метою недопущення (запобігання) виникнення корупційних ризиків з боку начальників відділів здійснювався систематичний, всебічний, об’єктивний контроль шляхом перевірки роботи працівників відділів.

Також з метою запобігання виникнення цього ризику керівникам відділів на апаратних нарадах наголошувалось на необхідності безумовного дотримання вимог антикорупційного законодавства при виконанні посадових обов’язків, надавалась практична допомога з боку безпосередніх керівників посадових осіб в реалізації поставлених завдань.

У звітному періоді забезпечено:
- якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, їх об’єктивну атестацію, щорічну оцінку виконання посадовими особами органів місцевого самоврядування покладених на них обов’язків і завдань;
- попередження осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчому апараті обласної ради про спеціальні обмеження, встановлені Законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції»;
- попередження осіб, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій місцевого самоврядування, про встановлені обмеження;
- проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчому апараті обласної ради.

З метою недопущення (запобігання) виникнення корупційних ризиків здійснювався моніторинг цінових пропозицій при реалізації допорогових закупівель, проводилось підвищення знань працівників з антикорупційного та бюджетного законодавства України.

З метою виявлення причин, що призводять чи зможуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень уповноважена особа з питань запобігання корупції у виконавчому апараті обласної ради брала участь у проведенні експертизи проектів нормативно-правових актів обласної ради, організаційно-розпорядчих документів, що видаються керівництвом обласної ради.

Працівники відділу правового забезпечення та кадрової роботи, а також уповноважена особа постійно ознайомлювали та надавали роз’яснення норм чинного антикорупційного законодавства керівникам обласної ради, посадовим особам виконавчого апарату обласної ради та депутатам обласної ради.

Виконавчим апаратом Сумської обласної ради у 2018 році було вжито організаційних та практичних заходів по виконанню статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» щодо своєчасного подання декларацій посадовими особами місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради, в тому числі і тими особами, які припинили виконання функції держави або місцевого самоврядування.

На офіційному веб- сайті Сумської обласної ради у розділі «Запобігання проявам корупції» постійно оприлюднювалася інформація щодо запобігання корупції, в тому числі поповнювалися та систематично оновлювалися антикорупційні матеріали рубрики.

Забезпечено функціонування механізмів зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень шляхом функціонування існуючої постійно діючої електронної поштової адреси для повідомлень: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду та за допомогою он-лайн форми «Запобігання проявам корупції», інформацію про яку розміщено у розділі «Запобігання проявам корупції».

Облік працівників виконавчого апарату обласної ради, які звертаються за роз’ясненнями/консультаціями, ведеться уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради у Журналі обліку надання консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. За 2018 рік надано 35 консультацій працівникам виконавчого апарату та депутатам обласної ради.

У виконавчому апараті обласної ради протягом року за окремим графіком проводилося навчання працівників, у тому числі і з питань запобігання корупції.

У травні 2018 року Дмитром Лук’янцем, д.ю.н., професором, для працівників виконавчого апарату обласної ради проведено навчання на тему: «Конфлікт інтересів в органах місцевого самоврядування».

Уповноваженою особою з питань запобігання корупції у виконавчому апараті обласної ради у лютому підвищено кваліфікацію за програмою тематичного короткострокового семінару «Сучасні інструменти запобігання і протидії корупції» у Державному закладі післядипломної освіти «Сумський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій».

У серпні уповноважена особа з питань запобігання корупції у виконавчому апараті обласної ради пройшла навчання з питань, пов’язаних із запобіганням корупції, що проводилися Національним агентством з питань запобігання корупції на тему «Правові аспекти організації роботи із запобігання корупції», «Електронне декларування».

Сумською обласною радою 06 липня 2018 році прийнято рішення «Про затвердження Антикорупційної програми Сумської обласної ради на 2018 рік», яку погоджено Національним агентством з питань запобігання корупції із пропозиціями.

З метою урахування цих пропозицій обласною радою рішенням від 19.10.2018 внесено відповідні зміни та доповнення до Антикорупційної програми Сумської обласної ради на 2018 рік.

У жовтні звітного періоду працівники виконавчого апарату обласної ради, депутати обласної ради брали участь у роботі семінару з актуальних питань застосування антикорупційного законодавства щодо дотримання вимог фінансового контролю, проведеного представником Національного агентства з питань запобігання корупції.

Центром політичних студій та аналітики «Ейдос» для представників органів місцевого самоврядування проведено семінар «Підвищення інституційної спроможності органів місцевої влади в сфері боротьби з корупцією та забезпечення права на доступ до інформації» за підтримки проекту ПРООН «Прозорість і доброчесність публічного сектору». Семінар складався з таких основних блоків: прозорість та підзвітність влади; запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; виявлення корупційних ризиків.

За 2018 рік посадові особи виконавчого апарату обласної ради до відповідальності за здійснення корупційних правопорушень не притягувались.

За звітний період внутрішній аудит виконавчого апарату обласної ради в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства не проводився.

Керівництвом обласної ради та начальниками відділів виконавчого апарату обласної ради надавалась суб’єктам звернення до виконавчого апарату обласної ради своєчасна достовірна, у повному обсязі інформація, яка підлягає наданню відповідно до Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян».

Так, протягом звітного періоду у виконавчому апараті обласної ради було опрацьовано 83 запити на надання публічної інформації та 221 звернення громадян.

Протягом 2018 року діяльність виконавчого апарату Сумської обласної ради була спрямована на ефективну та безумовну реалізацію норм Закону України «Про запобігання корупції» та пов’язаних із цим Законом підзаконних нормативно-правових актів.


Уповноважена особа з питань
запобігання та виявлення корупції
у виконавчому апараті обласної ради                                    О.І.Донцова

 

 

 

Останнє оновлення на Середа, 06 лютого 2019, 14:39

Про функціонування «Пункту незламності»

 

Документи облради

Go to top