telegram Facebook Twitter instagram Youtube

П О В І Д О М Л Е Н Н Я
Про зміну поштового індексу
Для вдосконалення пересилання письмової кореспонденції Сумській обласній раді присвоєно персоналізований індекс.
У зв’язку з цим для забезпечення своєчасної доставки письмової кореспонденції до Сумської обласної ради з 01.06.2024 року просимо вказувати наступну адресу: майдан Незалежності, 2, м. Суми, 40601.
Дякуємо за співпрацю.

План заходів щодо запобігання корупції в Сумській обласній раді на 2017 рік

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Сумської обласної ради

В.М.Токар


30 грудня 2016 року

 


п/п

Назва заходів

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1.

Забезпечувати якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, їх об’єктивну атестацію, щорічну оцінку виконання  посадовими особами органів місцевого самовря-дування покладених на них обов’язків і завдань.

Протягом
2017 року

Конкурсна комісія на заміщення вакантних посад у виконавчому апараті обласної ради, відділ правового забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради

2.

Забезпечувати попередження осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчому апараті обласної ради, про спеціальні обмеження, встановлені Законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Законом України «Про запобігання корупції».

Протягом 2017 року

Відділ правового забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради

3.

Забезпечувати попередження осіб, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій місцевого самоврядування, про встановлені обмеження.

Протягом 2017 року

Відділ правового забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради

4.

Проводити для осіб, уповноважених на виконання функцій органів місцевого самоврядування, депутатів обласної ради навчання із вивчення та роз’яснення антикорупційного законодавства, у тому числі Закону України «Про запобігання корупції», а також щодо недопущення виникнення та врегулювання конфлікту інтересів.

Протягом 2017 року

Відділ правового забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради

5.

Організувати подання суб’єктами декларування шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій  місцевого самоврядування (далі – декларації) за 2016 рік за формою, що визначена Національним агентством у встановленому законодавством порядку

До 01.04.2017 року

Відділ правового забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради

6

Здійснити перевірку фактів подання керівництвом обласної ради, посадовими особами виконавчого апарату обласної ради електронних декларацій та повідомляти Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному ним порядку відповідно до статті 49 Закону України «Про запобігання корупції».

Протягом 10 робочих днів з граничної дати подання таких декларацій

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради

7.

Надавати суб’єктам звернення до виконавчого апарату обласної ради своєчасно достовірну, в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про запобігання корупції».

Протягом 2017 року

Керівники та посадові особи виконавчого апарату обласної ради

8.

Надавати, у межах компетенції, методичну допомогу щодо застосування антикорупційного законодавства.

Протягом 2017 року

Відділ правового забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради

9.

Оприлюднювати на офіційному веб-сайті у рубриці «Запобігання проявам корупції» інформацію про вжиті заходи щодо запобігання корупції, в тому числі поповнювати та систематично оновлювати антикорупційні матеріали, рубрики щодо підвищення прозорості та ефективності державних закупівель

Протягом 2017 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради , Відділ інформаційно-аналітичної роботи, відділ фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради

10.

Забезпечити функціонування механізмів зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень

Протягом 2017 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради

11.

Вживати заходів, в межах повноважень, щодо виявлення серед осіб, уповноважених на виконання функцій органів місцевого самоврядування, конфлікту інтересів та сприяти його врегулюванню.

Протягом 2017 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради

12.

Проводити у встановленому законодавством порядку спеціальну перевірку щодо осіб, які претендують (обрані) на посади, пов’язані з виконанням функцій органи місцевого самоврядування

Протягом 2017 року

Відділ правового забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради

13.

Брати участь у проведенні експертизи проектів нормативно-правових актів обласної ради, організаційно-розпорядчих документів, що видаються керівництвом обласної ради, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

Протягом 2017 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради

14.

Повідомляти у письмовій формі керівництво обласної ради та спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами органу місцевого самоврядування.

У разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією пра вопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради

15.

Проводити відповідні службові розслідування (перевірки) щодо осіб, уповноважених на виконання функцій органів місцевого самоврядування, у випадку встановлення факту недодержання такими особами антикорупційного законодавства.

Протягом 2017 року

Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради, відділ правового забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради

16.

Розглядати анонімні повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства, якщо наведена у них інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Протягом 2017 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради

17.

Брати участь у проведенні внутрішнього  аудиту за цільовим, ефективним використанням бюджетних коштів з метою створення дієвого механізму протидії правопорушенням і зловживанням у бюджетній сфері.

Протягом 2017 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

18.

Брати участь в організації та проведенні семінарських занять Сумським центром післядипломної освіти з питань запобігання та протидії проявам корупції, етичної поведінки та врегулювання конфлікту інтересів.

Протягом 2017 року

Відділ організаційного забезпечення діяльності ради

19.

Забезпечити підготовку проекту Антикорупційної програми щодо запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням на 2018 рік

До 31.12.2017 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради

Виконавцям вищезазначених заходів інформувати до 10 січня 2018 року уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради про хід виконання цього Плану.


Керуючий справами                                         В.А.Патютько

Про функціонування «Пункту незламності»

 

Документи облради

Go to top