telegram Facebook Twitter instagram Youtube

П О В І Д О М Л Е Н Н Я
Про зміну поштового індексу
Для вдосконалення пересилання письмової кореспонденції Сумській обласній раді присвоєно персоналізований індекс.
У зв’язку з цим для забезпечення своєчасної доставки письмової кореспонденції до Сумської обласної ради з 01.06.2024 року просимо вказувати наступну адресу: майдан Незалежності, 2, м. Суми, 40601.
Дякуємо за співпрацю.

Звіт про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції у виконавчому апараті Сумської обласної ради у 2016 році

Протягом 2016 року виконавчим апаратом Сумської обласної ради в межах компетенції вживалися заходи, спрямовані на безумовне та чітке виконання норм Законів України «Про засади запобігання і протидії корупції» та «Про запобігання корупції», Постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року №706 «Питання запобігання та виявлення корупції», Постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» та інших нормативно-правових актів антикорупційного спрямування.

З метою попередження порушень вимог антикорупційного законодавства зазначена робота здійснювалась відповідно до плану заходів щодо запобігання та протидії корупції у виконавчому апараті Сумської обласної ради на 2016 рік.

За звітний період керівники обласної ради та посадові особи виконавчого апарату обласної ради до відповідальності за здійснення корупційних правопорушень не притягувались.

Виконавчим апаратом Сумської обласної ради було вжито організаційних та практичних заходів із виконання статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та, у результаті чого всі суб’єкти декларування, своєчасно подали декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру у 2016 році.

На виконання пункту 9 статті 12 зазначеного Закону з метою здійснення перевірки достовірності зазначених у деклараціях відомостей до органів Державної фіскальної служби України у встановлений Законом строк були надіслані копії декларацій, що були подані суб’єктами декларування до виконавчого апарату обласної ради.

Відомості, зазначені у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру голови обласної ради, його першого заступника та заступника, були оприлюднені на офіційному веб-сайті обласної ради в мережі Інтернет в установлений законодавством строк.

У 2016 році добір і розстановку кадрів у виконавчому апараті Сумської обласної ради забезпечено на засадах неупередженого конкурентного відбору, з урахуванням вимог Законів України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про запобігання корупції», «Про очищення влади», Постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 № 171 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».

Щодо осіб, обраних у 2016 році на посади голови та заступника голови Сумської обласної ради, була проведена спеціальна перевірка, за результатами якої не було виявлено інформації, що перешкоджає зайняттю посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Працівниками відділу правового забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату було забезпечено попередження осіб, що претендували на зайняття посад у виконавчому апараті обласної ради, а також обраних на посади, про спеціальні обмеження, встановлені Законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та антикорупційними законами, забезпечено попередження осіб, що звільнились або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій місцевого самоврядування, про встановлені обмеження, було забезпечено подання новоприйнятими посадовими особами місцевого самоврядування відомостей щодо працюючих близьких осіб у виконавчому апараті обласної ради та подальшу актуалізацію такої інформації стосовно близьких осіб уже працюючих посадових осіб.

Здійснювалося забезпечення попередження керівників, посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій місцевого самоврядування, про подання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування на момент звільнення за неохоплений раніше поданими деклараціями період та за 2016 рік у визначеному законодавством порядку.

Керівниками відділів виконавчого апарату обласної ради та уповноваженою особою фактів конфлікту інтересів та корупційних ризиків у діяльності працівників виконавчого апарату не виявлено.

З метою недопущення (запобігання) виникнення корупційних ризиків з боку начальників відділів здійснювався систематичний, всебічний, об’єктивний контроль шляхом перевірки роботи працівників відділів.

Також з метою запобігання виникнення цього ризику керівникам відділів на апаратних нарадах наголошувалось на безумовному дотриманні вимог антикорупційного законодавства при виконанні посадових обов’язків, надавалась практична допомога з боку безпосередніх керівників посадових осіб в реалізації поставлених завдань.

Працівники відділу правового забезпечення та кадрової роботи, а також уповноважена особа постійно ознайомлювали та надавали роз’яснення норм чинного антикорупційного законодавства на вимогу керівників обласної ради, посадових осіб виконавчого апарату обласної ради та депутатів обласної ради.

На офіційному веб-сайті обласної ради в рубриці «Запобігання проявам корупції» вчасно розміщувалась інформація, що стосується запобіганню і протидії корупції. За 2016 рік підготовлено:

- інформацію для депутатів Сумської обласної ради щодо подання декларацій за 2015 рік;

- рекомендації щодо заповнення електронних декларацій, у тому числі з роз’ясненнями Національного Агентства з питань запобігання корупції з цих питань.

За звітний період за участю працівників відділу правового забезпечення та кадрової роботи організовувалося навчання суб’єктів декларування щодо підготовки до е-декларування шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік за формою, що визначена Національним агентством у встановленому законодавством порядку

За звітний період нормативно-правові акти обласною радою не приймались, внутрішній аудит виконавчого апарату обласної ради в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства не проводився.

Керівниками обласної ради та відповідними начальниками відділів виконавчого апарату обласної ради суб’єктам звернення до виконавчого апарату обласної ради надавалась своєчасна достовірна, у повному обсязі інформація, яка підлягає наданню відповідно до законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», у тому числі на запити щодо копій декларацій керівників обласної ради та депутатів обласної ради із вилученням інформації, яка за законом є обмеженою у доступі.

Так, протягом звітного періоду у виконавчому апараті обласної ради було опрацьовано 79 запитів на надання публічної інформації та 270 звернень громадян.

Протягом 2016 року діяльність виконавчого апарату Сумської обласної ради була спрямована на ефективну та безумовну реалізацію норм Законів України «Про засади запобігання і протидії корупції» та «Про запобігання корупції» та пов’язаних із цими Законами підзаконних нормативно-правових актів.

 

 

Начальник відділу правового

забезпечення та кадрової роботи                                        О.П.Мезенцева

Про функціонування «Пункту незламності»

 

Документи облради

Go to top