telegram Facebook Twitter instagram Youtube

Оголошено про початок прийому заявок на отримання фінансової підтримки сільськогосподарської дорадчої діяльності

На виконання пункту 6 додатку 4.10 до Програми розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Сумської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням Сумської обласної ради від 07.10.2016 (зі змінами), розміщуємо на офіційному сайті Сумської обласної ради оголошення про початок прийому заявок на отримання фінансової підтримки сільськогосподарської дорадчої діяльності.

Комісія з питань виконання заходів Програми розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Сумської області на період до 2020 року (далі - Комісія), склад якої затверджено спільним розпорядженням Сумської обласної державної адміністрації та Сумської обласної ради від 20.06.2018 № 385-ОД/22 «Про утворення комісії з питань виконання заходів Програми розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Сумської області на період до 2020 року» (зі змінами), розпочинає приймання від сільськогосподарських дорадчих служб, що надаватимуть соціально спрямовані дорадчі послуги (далі - дорадчі послуги) та зареєстровані відповідно до Закону України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність», заявок та документів, що додаються до них, на одержання фінансової підтримки.

Бюджетні кошти на основі відбору надаються сільськогосподарським дорадчим службам - юридичним особам незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, що зареєстровані на території Сумської області, здійснюють сільськогосподарську дорадчу діяльність, у складі кожної з яких працюють не менше трьох дорадників та яка пройшла реєстрацію відповідно до законодавства і внесена до державного Реєстру сільськогосподарських дорадчих служб.

Кошти, які виділені з обласного бюджету для підтримки сільськогосподарської дорадчої діяльності в області, використовуються на оплату соціально спрямованих дорадчих послуг, які щорічно визначаються програмою економічного і соціального розвитку Сумської області.

Комісія затвердила перелік статей витрат кошторисів видатків на проведення навчальних та демонстраційних заходів (додається)

Основні критерії для отримання права на фінансову підтримку:

відповідність дорадчих послуг, передбачених кваліфікаційними свідоцтвами сільськогосподарських дорадників та сільськогосподарських експертів-дорадників, запропонованим планам заходів;

наявність достатньої кількості кваліфікованих кадрів, що працюють у дорадчій службі, та експертів-дорадників, що можуть бути залучені дорадчою службою для надання дорадчих послуг;

наявність необхідної матеріально-технічної та інформаційної бази, організаційно-методичного забезпечення;

запропонована вартість витрат на надання соціально спрямованих дорадчих послуг.

Бюджетні кошти не надаються сільськогосподарським дорадчим службам, стосовно яких порушено справу про банкрутство, яких визнано банкрутами, що перебувають на стадії ліквідації, або мають прострочену більше ніж шість місяців заборгованість перед державним бюджетом, Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування, що підтверджується відповідними органами державної фіскальної служби.

Комісія розпочинає приймання заявок та документів, що додаються до них, у день оприлюднення оголошення про порядок та умови проведення відбору, протягом 30 календарних днів після оприлюднення оголошення. Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються

Сільськогосподарські дорадчі служби подають до Комісії через Департамент заявку та такі документи:

копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб (для підтвердження реєстрації на території Сумської області);

довідку від державного реєстратора про те, що одержувач бюджетних коштів не перебуває на стадії ліквідації, щодо нього не порушено справу про банкрутство, не прийнято рішення про ліквідацію;

довідку про внесення до Реєстру сільськогосподарських дорадчих служб;

копію сертифікату дорадчої служби з копіями кваліфікаційних свідоцтв кожного сільськогосподарського дорадника, експерта-дорадника;

копію Статуту;

стислу інформацію про суб'єкт сільськогосподарської дорадчої діяльності:

- юридична та фактична адреса;

- телефон, факс, адреса електронної пошти, сайт (за наявності);

- характеристика кадрового забезпечення;

- характеристика матеріально-технічної бази та рівня організаційно-методичного забезпечення;

- перелік дорадчих послуг і районів, в яких сільськогосподарська дорадча служба їх надає;

- час роботи на ринку дорадчих послуг, досвід практичної діяльності  сільськогосподарської дорадчої служби у сфері надання дорадчих послуг, короткий опис діяльності за минулий рік;

план заходів з надання соціально спрямованих дорадчих послуг з кошторисами витрат на зазначені послуги;

копію фінансової звітності за останній рік відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (додаток 1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан), форма № 2 «Звіт про фінансові результати» (Звіт про сукупний дохід), а для заявників, які зареєстровані у поточному році, - за останній звітний період, що передує поданню заявки;

довідку про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів, — у паперовому вигляді або сформовану в електронному вигляді в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС;

довідку про банківські реквізити для перерахування коштів;

письмове зобов’язання заявника щодо повернення до обласного бюджету у місячний строк бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного отримання чи нецільового використання.

Копії документів засвідчуються підписом уповноваженої особи дорадчої служби та надаються разом з їх оригіналами (оригінали повертаються).

Відповідальність за достовірність поданих документів та відповідних інформаційних довідкових матеріалів несе їх надавач.

Документи, подані не в повному обсязі, не реєструються і повертаються сільськогосподарській дорадчій службі. Доопрацьований пакет документів може подаватися повторно, у термін, визначений для надання таких документів.

Заявки (бланк додається) та документи приймаються за адресою Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації: м. Суми, вул. Першотравнева, буд. 29.

Телефон для довідок: (0542) 77 15 59,

E-mail: 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду  

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду  

З повною інформацією щодо умов та порядку одержання фінансової підтримки можна ознайомитися у додатку 4.10 до Програми розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Сумської області на період до 2020 року, яка розміщена на головній сторінці веб-сайту Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації офіційного веб-порталу органів виконавчої влади Сумської області за посиланням: http://www.apk.sm.gov.ua/index.php/uk/123  - Програма розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Сумської області на період до 2020 року – 2019 - Програма розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Сумської області на період до 2020 року (Рішення Сумської обласної ради від 07.05.2019 року)

На виконання пункту 6 додатку 4.10 до Програми розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Сумської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням Сумської обласної ради від 07.10.2016 (зі змінами), розміщуємо на офіційному сайті Сумської обласної ради оголошення про початок прийому заявок на отримання фінансової підтримки сільськогосподарської дорадчої діяльності.

Джерело: сайт Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації http://www.apk.sm.gov.ua/index.php/uk/golovna-storinka/1452-oholosheno-pro-pochatok-pryyomu-zayavok-na-otrymannya-finansovoyi-pidtrymky-silskohospodarskoyi-doradchoyi-diyalnosti

Також читайте:

 

 

 

 

Останнє оновлення на Середа, 26 лютого 2020, 10:22

Про функціонування «Пункту незламності»

 

Документи облради

Go to top