telegram Facebook Twitter instagram Youtube

На навчання запрошує Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

Одним із пріоритетів Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» є реформа децентралізації, що передбачає формування прошарку професійних, доброчесних та етичних посадових осіб місцевого самоврядування, орієнтованих на захист суспільного інтересу та досягнення цілей територіального розвитку, зокрема, шляхом професійного навчання відповідних працівників органів місцевого самоврядування в галузі знань «Публічне управління та адміністрування».

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, відроджений у Києві в 2016 році, проводить прийом слухачів для підготовки фахівців освітнього ступеня магістр за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» на заочну форму навчання за державним замовленням та за кошти фізичних (юридичних) осіб відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 789 (ліцензія МОН України серія АЕ № 270157 від 5.06.2013 р.).

Прийом документів буде здійснюватися в період з 1.04.2019 р. до 25.06.2019 р.,проведення іспитів - у період з 2.07.2019 р. до 26.07.2019 р. (на підставі наявності дипломів «магістр», «спеціаліст» - без складання ЗНО), термін навчання - 16 місяців.

На навчання за державним замовленням (заочна форма) запрошуються особи, які працюють на посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, інших установах і організаціях, на які поширюється дія Закону України «Про державну службу» або Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

На навчання за державним замовленням та за кошти фізичних і юридичних осіб (денна та заочна форма) запрошуються особи, які мають вищу освіту (документ про вищу освіту встановленого зразка освітнього ступеня бакалавра,магістра, а також освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).

За спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» підготовка здійснюється за двома спеціалізаціями:

«Територіальне управління та місцеве самоврядування» (термін навчання: за заочною формою - 16 місяців) призначена для державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, спрямована на підготовку інноваційно орієнтованих та ініціативних керівних кадрів для органів публічної влади та включає вивчення сучасних моделей публічного управління, відкритого врядування, керівництва та лідерства на публічній службі, регіонального і місцевого розвитку, інновацій в публічному управлінні тощо;

«Публічне управління та адміністрування» (термін навчання: за денною формою - 17 місяців; за заочною формою - 17 місяців) орієнтована на підготовку управлінців для бізнес-структур і громадських організацій, які спроможні налагоджувати ефективну співпрацю з органами публічної влади, та включає вивчення питань government relations, публічно-приватного партнерства, лобізму в органах публічної влади, надання публічних послуг тощо.

Повні правила прийому, терміни подання документів та вступних випробувань дивіться на сайті Університету за адресою:
http://tnu.edu.ua/pravila-priiomu

Також читайте:

Останнє оновлення на Четвер, 28 березня 2019, 14:35

Про функціонування «Пункту незламності»

 

Документи облради

Go to top