telegram Facebook Twitter instagram Youtube

Публічних управлінців та адміністраторів готують у Харкові

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова готує фахівців зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» за освітніми програмами «Адміністративний менеджмент», «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами» за денною та заочно-дистанційними формами навчання.

Мета підготовки фахівців полягає в набутті професійних компетентностей щодо ефективного управління на засадах публічності влади, демократичних принципів взаємодії влади та громадян, прозорості прийняття управлінських рішень для забезпечення сталого розвитку регіонів шляхом активізації місцевих ініціатив і раціонального використання ресурсного потенціалу територій.

Реалізація освітніх програм за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» спрямовано на формування нової управлінської еліти в Україні.

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова має позитивний досвід навчання магістрів за освітньою програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами». Уже відбувся перший в Україні випуск магістрів за цією освітньою програмою.

Також читайте:

 

 

Про функціонування «Пункту незламності»

 

Документи облради

Go to top